วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนาเครื่องมือ

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่เป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อมูล หรือพฤติกรรมที่เราต้องการค้นพบ โดยใช้ระบบจำนวนมาช่วยในการแปลความหมายของข้อมูลที่เก็บมาได้จากสิ่งที่ถูกวัด ข้อมูลที่เก็บมาได้ถือเป็นการวัดผล ..(คลิกอ่านต่อ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น